Skalmowskiego 5.25 kWp

Skalmowskiego 5.25 kWp

 
Aktualnie
Ostatni transfer
Czas: 19-10-20 23:55:19
Energia eksportowana
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status instalacji
Status
1 x Offline
Błędy
brak błędów
Informacja o instalacji
Numer seryjny:
Moc instalacji:
Orientacja:
Nachylenie:
Lokalizacja:
1617640688
DC 5.25 kWp /
AC 5 kVA
Nie uściślono
Nie uściślono
PL - 04-682 Warszawa
Falownik
Ilość
Producent
Typ
1
Diehl AKO
5500R3-S2B
Moduły
Ilość
Producent
Typ
Nie uściślono
Nie uściślono
Nie uściślono